Den akademiska avdelningen

Den akademiska avdelningen är en del av Institutionen för Odontologi vid Sahlgrenska akademin. Avdelningen ansvarar för den kirurgiska grundutbildning av tandläkarstudenter och bedriver forskning och uvecklingsarbete inom klinisk och experimentell oral och maxillofacial kirurgi.

Professorer
 • Lars Rasmusson, professor, avd.chef
 • Lars Sennerby, professor
 • Karl-Erik Kahnberg, professor em.
Administratör
 • Annika Herrström
Forskare/lärare
 • Göran Kjeller, docent, universitetslektor
 • Ulf Nannmark, docent
 • Carl-Johan Ivanoff, docent
 • Peter Nilsson, docent
 • Göran Widmark, docent
 • Lennart Göransson TUA öt
 • Sanjiv Kanagaraja, odont dr.
 • Hossein Kashani, odont. dr.
 • Christian Schäfer, leg. läk. öt
 • Felicia Suska, odont dr.
 • Mats Wallström, odont. dr.
 • Ziad Barghash, doktorand
 • Martin Bengtsson, doktorand
 • Amir Dasmah, doktorand
 • Maths Ericson-Bellinetto, doktorand
 • Lucy Weibull, doktorand
 • Fredrik Widar, doktorand
 Avdelningen för oral och maxillofacial kirurgi
Institutionen för Odontologi
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Box 450
405 30 Göteborg


Dept of oral and maxillofacial surgery
Institute of Odontology
The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg